Aj zvieratá sú živé bytosti

13.04.2018

Umelecká agentúra Amos už 8. rok prináša do našich škôl moderné výchovné koncerty. Jedným z nich je aj hudobno-vzdelávací program "AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI" zameraný na aktuálnu problematiku ochrany práv zvierat. Jeho cieľom je prebudiť v deťoch cit a zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám. Program sa dotýka takých tém ako napr. starostlivosť o zviera, prečo končia zvieratá v útulkoch, správny výber zvieraťa do paneláku, rodinného domu, týranie zvierat, atď. V programoch účinkujú profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno -výchovných koncertov pre deti a mládež, aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných zoskupení.

Svojím hudobným prejavom, ale aj hovoreným slovom priamo korešpondujúcim s témou programu, dokázali nadchnúť aj našich žiakov 1.stupňa. Spolu sa porozprávali o zvieratkách, o ich životných potrebách, o starostlivosti o ne ... Zamysleli sa nad správaním niektorých ľudí, ktorí považujú zvieratá za neživé predmety. Zvieratá sú však také isté živé bytosti ako sme my. Rovnako dýchajú, prijímajú potravu, rodia sa a umierajú, pociťujú smútok aj radosť, pohladenie i bolesť. Veľa detí túži po nejakom zvieratku a zámerom tohto programu bolo upozorniť ich, že zviera nie je hračka, ale živá bytosť, ktorá si vyžaduje veľa lásky, trpezlivosti a starostlivosti, a preto je dôležité pred kúpou alebo osvojením zvieratka, toto všetko dobre a zodpovedne zvážiť. V televízii sa žiaci často stretávajú aj s problematikou týrania zvierat. Ohľaduplnou a veku primeranou formou sa hudobníci venovali i tejto téme, pretože týchto skutkov sa dopúšťajú, žiaľ, aj žiaci mladšieho školského veku.

Po celý čas koncertu boli deti vtiahnuté priamo do diania aj vďaka pútavej videoprojekcii. Výborne sa zabávali, tlieskali, tancovali a z koncertu odchádzali s dobrou náladou. Okrem nej však v nich zostal aj prebudený cit a zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám. Ďakujeme Umeleckej agentúre Amos za krásny a poučný program. Ich kvalitne spracovaný a aktuálny program ocenili deti na záver veľkým potleskom.