Divadelné predstavenie "Zlaté vajcia"

11.01.2018

Začiatok kalendárneho roku žiakom našej školy spríjemnili členovia divadelného krúžku predstavením "Zlaté vajcia," na ktorom sa scénarom i režijne podieľala PaedDr. Marcela Bagínová. Premiéru, ktorá bola z dôvodu veľkej chorobnosti hercov preložená z decembra na január, odohrali našim žiakom hneď po návrate zo zimných prázdnin. Hudobnú časť k predstaveniu pripravila so svojimi žiakmi Mgr. Jana Dianová. 

V humorne ladenom príbehu sme sledovali strastiplnú cestu dvoch nezvyčajných operencov, ktorí znášali zlaté vajcia. Ich putovanie do rodného Francúzska bolo zároveň aj únikom od všetkých ľudí, u ktorých vidina ľahko nadobudnutého bohatstva bola silnejšia než láska. Tento krásny príbeh bol zároveň aj posolstvom vzájomného porozumenia, ktoré by malo medzi ľuďmi vládnuť po celý rok, a nielen v predvianočnom a vianočnom období.

Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.