Slávnostné odovzdávanie cien v Bratislave

26.06.2018

Po roku usilovnej školskej práce sa menšia aj väčšia mládež teší na zaslúžené prázdniny. Pár dní pred koncom školského roku tradične prichádza Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl s rozdávaním eTwinningovej radosti.
Slová "projekty s partnerskou školou" sa prvý júnový týždeň premietali hlavami viacerých odborníkov slovenského školstva. To komisia čítala, porovnávala a následne hodnotila projekty prihlásené do Národnej súťaže eTwinning. Úspešný projekt musel spĺňať všetky kritériá v zmysle podmienok súťaže:

  • pedagogická inovácia
  • integrácia do osnov jedného alebo viacerých predmetov
  • komunikácia a výmena informácií medzi partnerskými školami
  • spolupráca medzi partnerskými školami
  • využitie technológií
  • výsledky, vplyv a dokumentácia

Na Slovensku je totiž veľa učiteľov, ktorí sa rozhodli učiť "trochu inak" ako bola dlhé roky zaužívaná prax na školách. Táto skutočnosť sa odrazila vo všetkých prihlásených projektoch. Preto najčastejším rozhodujúcim momentom úspešnosti bola spolupráca partnerov, nielen učiteľov, ale aj žiakov, ktorí riešili konkrétne úlohy.

Ako zvyčajne, rozhodovanie bolo ťažké a na tých najvyšších priečkach rozhodoval v niektorých prípadoch len jeden jediný bod. Sme veľmi radi, že sme v takej silnej konkurencii obstáli na jednotku s hviezdičkou. Spomedzi všetkých prihlásených projektov sme totiž v rámci celého Slovenska získali od poroty najviac bodov, takže sme sa už druhý rok po sebe ocitli na nádhernom 1.mieste.

Na rozdiel od minulého školského roku však Slávnostné odovzdávanie cien neprebiehalo v Žiline, ale v Bratislave. A to priamo v Zážitkovom centre vedy AURELIUM, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského "Škola hrou". Po vypočutí si krátkych prezentácií víťazných projektov a ukážkovom sprostredkovaní nášho 10 - mesačného snaženia, sme mali možnosť pozrieť si magickú laserovú show, ktorá roztlieskala nielen deti, ale aj dospelých. Po jej odznení sme sa s oduševnením pustili do množstva zábavných experimentov, ktoré toto vedecké centrum ponúka. Hoci je prioritne určené pre starších žiakov, ktorí už majú základné znalosti z fyziky, chémie, mechaniky či robotiky, našli sme medzi vystavenými exponátmi veľa takých, ktoré dokázali zaujať aj nás. I keď princípy ich fungovania pochopíme oveľa neskôr, nezabránilo nám to v skúmaní, experimentovaní a objavovaní nového. Presne v duchu citátu Alberta Einsteina: "Dôležité je neprestať sa pýtať", ktoré je zároveň aj mottom tohto zážitkového centra vedy. Nikto sa nemôže čudovať, že pri takejto zábave mnohí celkom zabudli na čas. Ani sme sa nenazdali a bol tu čas obeda. Po zvládnutí bravčového rezňa s hranolkami a šalátom nasledovalo ešte malé prekvapenie v podobe tvarohového nanuku.

Unavení, ale plní dojmov sme nasadli do autobusu. Cestu domov sme si krátili opakovaným vkladaním a vykladaním obsahu vrecúšok, ktoré sme pri oceňovaní dostali. V tento deň sme si však odnášali nielen pekné ceny, ale aj nezabudnuteľné zážitky. Verím, že si na ne spomenieme, keď sa budúci rok s chuťou zahryzneme do ďalšieho projektu :o).