Časť  teoretická

a) určovanie svetových strán

Keďže tohtoročný projekt bude nielen plný objavov a dobrodružstiev, ale aj napätia a možno i nebezpečenstva, vyžaduje si dokonalú prípravu. Predtým, ako sa vypravíme za poznaním, musíme nadobudnúť niekoľko dôležitých poznatkov a zručností.

K tým najzákladnejším patrí orientácia v priestore. Veď kto by chcel blúdiť dni, týždne, možno i mesiace a roky bez toho, aby vedel, kam smeruje? Keďže náš cieľ je jasný - objaviť nové, spoznať nepoznané, vysvetliť záhadné, pochopiť zložité - musíme navigovať našu kozmickú loď určeným smerom hneď od začiatku. Preto sme sa ako prvému začali venovať poznávaniu svetových strán. Naučili sme sa ich určovať hneď niekoľkými spôsobmi:

  • cez deň podľa Slnka (vychádza na východe a zapadá na západe, ak stojíme za slnečného počasia na pravé poludnie chrbtom k slnku, náš tieň smeruje na sever)
  • v noci podľa Polárky, najjasnejšej hviezdy na oblohe (nachádza sa na severe)
  • v prírode podľa machu na stromoch (zo severnej strany), sklonu mraveniska (miernejší svah býva orientovaný na juh), hustoty konárov na samostatne rastúcich stromoch (z južnej strany majú hustejšie konáre), letokruhov na pňoch (smerom k juhu sú širšie)
  • pomocou ručičkových hodín (ak namierime malú ručičku na slnko, juh sa nachádza medzi ňou a dvanástkou)
  • pomocou kompasu ( červená časť magnetickej strelky ukazuje na sever)

Určovanie svetových strán sme si vyskúšali aj ako "živá smerová ružica":

Aby sa nám hlavné a vedľajšie svetové strany určovali ľahšie, vyrobili sme si vlastné smerové ružice. Stačila na to okrúhla krabička z taveného syra, korková zátka, špendlík, kúsok farebného papiera, trocha trpezlivosti a pár šikovných rúk.

b) spoznávanie súhvezdí

Súhvezdím nazývame skupinu viacerých hviezd, ktoré vytvárajú na oblohe určitý obrazec. Astronómia v súčasnosti rozlišuje 88 rôznych súhvezdí, ktoré do seba zapadajú ako skladačka a pokrývajú celú oblohu. Väčšina z nich má názvy z gréckej mytológie.

V rámci nášho vesmírneho putovania sa plánujeme oboznámiť aspoň s najznámejšími z nich. Túto celoročnú hru sme nazvali "Hviezdoland". Našou úlohou bude aktívne sa zapájať do všetkých činností na vyučovaní. Podľa predmetu, v ktorom dosiahneme výnimočné výsledky (prvenstvo vo vedomostných či športových súťažiach, bezchybné pravopisné cvičenia, päťminútovky, vysoká aktivita na vyučovaní, riešenie doplnkových či dobrovoľných domácich úloh, ale aj pomoc či rada kamarátovi...), nám bude pridelený štvorček príslušnej farby. Každé 3 štvorčeky si potom môžeme vymeniť za 1 hviezdu. Ak získame potrebný počet hviezd, budeme si ich môcť v tvare daného súhvezdia nalepiť na raketu, ktorá bude zároveň aj odrazom našej aktivity na hodinách. A takto sme si pripravili naše raketky na plánovanú "inváziu" hviezd :o).

A ako zistíme bez použitia internetových stránok, ako jednotlivé súhvezdia vyzerajú? Vďaka orientácii v štvorcovej sieti a prepojeniu s predchádzajúcou vlastivednou úlohou. Skúste to s nami. Zobrazte podľa návodu (v ľavom dolnom rohu obrázkov) súhvezdia DELFÍN a LÝRA:

Tí šikovnejší si to môžu vyskúšať aj naopak. Vedeli by ste pomocou svetových strán popísať, ako vyzerá súhvezdie KASIOPEJA?

súhvezdie KASIOPEJA
súhvezdie KASIOPEJA
súhvezdie DELFÍN
súhvezdie DELFÍN
súhvezdie LÝRA
súhvezdie LÝRA

Rozmanité tvary a tajomné názvy súhvezdí nám učarovali natoľko, že sme si ich vytvorili hneď niekoľkými spôsobmi. Na ten prvý sme použili korkovú podložku, zopár menších klinčekov a farebné klbká vlny:

Pri druhom spôsobe nám zas stačili kúsky špajdlí a plastelína. Vďaka našim netradičným vyobrazeniam nám v priebehu krátkej chvíle vzniklo v triede mini planetárium, v ktorom ste sa mohli zoznámiť s najznámejšími súhvezdiami severnej a južnej oblohy. 

c) precvičovanie svetových jazykov:

Vo vesmíre nie sme sami! Máme fyzické dôkazy o tom, že na našej planéte pristála kozmická loď aj s posádkou! Mali sme obrovské šťastie a jedného mimozemšťana sa nám podarilo aj vyspovedať. Nakoľko pochádza z veľkej diaľky, použili sme ako komunikačný jazyk angličtinu, ktorá je jedným zo svetových jazykov.

d) poznávanie planét

Správny kozmonaut by mal dôkladne poznať planéty a najznámejšie vesmírne telesá našej Slnečnej sústavy. Ako sa volajú, čím sú charakteristické, ako ďaleko sa nachádzajú od našej Zeme... Preto sme sa aj my zoznámili s rôznymi planétami, planétkami, mesiacmi a hviezdami, a to netradične - na hodine slovenského jazyka. Niektoré sme už poznali, o iných sme počuli po prvýkrát. Aby sme sa v nich lepšie zorientovali, usporiadali sme si ich na hodine slovenského jazyka podľa abecedy:

Potom sme si zmerali svoje sily v hľadaní týchto slov v Pravidlách slovenského pravopisu. Hoci sme si vyhľadávanie slov v slovníkoch už vyskúšali, niektoré nám dali veru zabrať. Tí, čo "sypú abecedu ako z rukáva" boli hotoví raz - dva. Ostatní si ju budú musieť ešte zopakovať a docvičiť, aby pri budúcej skúške z vesmírnej abecedy boli o niečo úspešnejší. :o) 

e) oboznámenie sa s astronomickými pojmami

V rámci nášho tohtoročného projektu sme sa niekoľkokrát stretli s rôznymi astronomickými pojmami, ktorých význam sme nepoznali vôbec, príp. len okrajovo. Aby sme sa v nich lepšie zorientovali, vytvorili sme si s našimi českými kamarátmi Malý ilustrovaný astronomický slovník.

f) simulácia stavu beztiaže

Beztiažový stav, bezváhový stav alebo stav beztiaže je stav, pri ktorom na organizmy alebo predmety nepôsobí žiadna tiaž, ktorá je inak vyvolaná gravitačným pôsobením. Ako reaguje ľudské telo v takýchto podmienkach sme si najskôr priblížili v krátkom videu. Následne sme sa pokúsili o simuláciu tohto pohybu prostredníctvom programu Pivot.

g) pohyb planét

Pohyb jednotlivých planét okolo Slnka sme sa pokúsili zachytiť prostredníctvom aplikácie StopMotion, ktorá dokáže vytvoriť z viacerých obrázkov jednoliate video.