Kam oko nedohliadne

Dovoľte, aby sme vám predstavili spoločný česko-slovenský časopis, ktorému sme dali názov Denník pozorovateľa. Na jeho stránkach sa budeme spoločne stretávať so stručným prehľadom všetkých zaujímavých či nezvyčajných vecí a udalostí, ktoré sa podarí obom posádkam v priebehu školského roku spozorovať.

ŽIVOT HVIEZDY (utorok, 14.11.2017)

Život hviezdy môže byť veľmi krátky. Mnohé sa zjavia len na chvíľu, zažiaria v celej svojej kráse, na okamih sa zmenia na ohnivú čiaru pretínajúcu nebo a v sekunde zhoria v atmosfére. Ako ukončila svoju púť nekonečným vesmírom malá hviezdička, sme sa dozvedeli z detskej piesne, ktorá bola kedysi známym detským hitom:

Bola raz malá, malá hviezdička,
zviedla ju Mliečna, Mliečna cestička.
Zvolala: "Zbohom, družice,
vidieť chcem svetov tisíce!

V prvý deň letí, letí do sveta
pýchou sa celá, celá trblieta.
V druhý deň hlávka zmotaná,
v plameňoch horí od rána.

V tretí deň na smrť, na smrť znavená
vpadla k nám, ako, ako z kameňa.
Uhli sa hrudy studené
schovali hviezdu do zeme.

Bola raz malá, malá hviezdička,
zviedla ju Mliečna, Mliečna cestička.
Umrela hviezda maličká,
končí sa o nej pesnička.

Ďakujeme Paťkovi, ktorý sa podieľal na našej karaoke verzii hrou na akordeóne.

(Cieľ: Vedieť čisto a so správnym dôrazom zaspievať detskú pieseň.)

HROZBA Z VESMÍRU (štvrtok, 16.11.2017)

Dnes sme zachytili na hodine slovenského jazyka túto nezvyčajnú správu:

"Dňa 16.11.2017 spadla priamo do stredu 3.A triedy vesmírna družica. Nikto zo žiakov nebol zranený, lebo všetci stihli včas utiecť. Poškodená bola len strecha školy, podlaha a druhácka trieda, ktorá sa nachádza priamo nad 3.A. Našťastie, žiaci z tejto triedy mali v tento deň len 4 vyučovacie hodiny a v čase nehody boli už dávno doma. "

(Cieľ: Poznať funkciu jednoduchej písomnej správy a vedieť ju napísať.)

Generálna kontrola rakety (pondelok, 4.12.2017)

Každý stroj je potrebné z času na čas skontrolovať, aby fungoval bezchybne, ale najmä bezpečne. Podrobne preskúmať každú súčiastku, nastaviť prístroje... Súčasťou takejto kontroly býva zvyčajne aj ošetrenie celého stroja ochranným náterom, aby bol odolný voči poveternostným vplyvom. Aj naša raketa prešla nedávno takouto kontrolou. Na to, aby sme vedeli, koľko farby budeme na ňu potrebovať, sme si ju však museli najskôr dôkladne premerať.

(Cieľ: Správne merať, porovnávať, zoraďovať a zapisovať dĺžky úsečiek v milimetroch.)

Ako vyzerá príbytok kozmonauta? (utorok, 5.12.2017)

Nad tým sme sa pokúsili spoločne zamyslieť na hodine slovenského jazyka (doplňovačka na precvičenie a utvrdenie vybraných slov po B):

"Kozmonaut nemôže mať v rakete dob_tok, b_ka ani kob_lu. Keb_ tam boli, vyzerali b_ neob_čajne. Náb_tok v rakete musí b_ť pripevnený,  ab_ sa nerozb_l. Všetky spotreb_če, ktoré má vo svojom vesmírnom b_te, ovláda gomb_kmi. Preto musí b_ť neob_čajne b_strý. Mob_l b_ mu bol zb_točný, lebo b_ si ho nemal kde dob_ť. Keď má preb_tok času, cvičí na stacionárnom b_cykli. Musí sa prispôsob_ť inému b_vaniu ako na Zemi. Jeho ob_vačka nie je ob_čajná, lebo v nej všetky veci musia b_ť prib_té. Ob_vateľ rakety nemôže jesť trub_čky, ab_ v jeho ob_dlí neboli odrob_nky. Nemôže ani pracovať so zb_jačkou, ab_ nespôsob_l vo svojom dočasnom b_dlisku štrb_ny. Celé dni sa vznáša v kab_ne ako holub_čka. Raz začul zvuk podobný krupob_tiu. B_tosť z inej planéty mu chcela rozb_ť okno. Dob_jala sa do rakety dovtedy, kým ju celú nezničila. Keď prišiel kozmonaut o svoje vesmírne b_dlo, musel ísť b_vať na ub_tovňu späť na Zem. Odvtedy preb_va v Banskej B_strici na B_linkovej ulici, kde predáva plyšové b_zóny. Keď nejdú na odb_t, venuje svoju preb_točnú energiu vyb_janej."

(Cieľ: Vedieť vybrané slová správne používať nielen v izolovaných slovách, ale aj v slovných spojeniach a textoch - tvorivé písanie.)

Predám - kúpim - darujem (streda, 6.12.2017)

V miestnej tlači sme nedávno zachytili takéto inzeráty:

 • PREDÁM vesmírnu raketu určenú pre kozmonautov nižšieho vzrastu, príp. pre deti. Značka: Čím skôr, tým lacnejšie.
 • KÚPIM obnosený skafander. Značka: Musí byť nepoškodený.
 • DARUJEM detskú knihu o vesmíre. Značka: Úplne zadarmo.
 • VYMENÍM letenku na Mars za letenku na Neptún. Značka: Nemám rád teplo.
 • KÚPIM kozmickú stravu. Značka: Zdravo a chutne.
 • PONÚKAM kurzy lietania pre budúcich kozmonautov. Značka: Len pre odvážnych.
 • PREDÁM fotografiu mimozemšťana. Značka: Zaručene pravá.

(Cieľ: Poznať funkciu inzerátu a vedieť ho napísať - skupinová práca.)

Hviezdne Vianoce (pondelok, 11.12.2017)

Chcete mať doma kúsok nočnej oblohy? Nie je nič ľahšieho! Stačí si zhotoviť takýto krásny hviezdny svietnik a razom máte doma čarokrásne hviezdne Vianoce.

(Cieľ: Vyhodnotiť jednotlivé druhy odpadu z domácnosti, preskúmať ich vlastnosti - výrobok z odpadového materiálu)

Pozdrav od českej posádky (pondelok, 8.1.2018)

Ani tento rok naši českí kamaráti na nás nezabudli a v predvianočnom období nás obdarovali milým darčekom. Príjemne nás prekvapili a tvorivo naladili, lebo balík bol plný vianočných papierových skladačiek. Budeme mať čo robiť, aby sme všetkých Mikulášikov, vianočné stromčeky a domčeky poskladali do správnych tvarov. Ďakujeme veľmi pekne za milé prekvapenie a prajeme im, aby ďalší rok prežili v pokoji, zdraví, radosti a podľa svojich predstáv. Nech im každý nasledujúci deň prinesie niečo nové a krásne.

Aj my sme na našich kamarátov z českej posádky mysleli a potešili sme ich vypaľovanými magnetkami a vykrajovačkou v tvare rakety, ktorú sme dali špeciálne na túto príležitosť vyrobiť. Keďže balík prišiel posledný deň pred Vianocami, rozbalili si ho spoločne až v januári ako novoročné prekvapenie (Přáníčka od kamarádů z ciziny). Zdá sa, že jeho obsah mal úspech, pretože o pár dní sa o našich magnetkách písalo v Tachovskom deníku.

Akí sú mimozemšťania? (utorok, 9.1.2018)

Spoločne sme sa zamysleli nad tým, aké by mohli mať mimozemšťania vlastnosti, čo ich baví, čo robia vo voľnom čase, v čom sú dobrí, čoho sa boja, na čo sa tešia... V krátkej ankete sme si nielen otestovali svoju fantáziu, ale zároveň aj zopakovali vybrané slová po m.

ANKETA: Čo si myslíte o mimozemšťanoch?

 • M___liónkrát sa za deň um___vajú m___dlom, ab___ nemali na svojom tele m___króby.
 • M___mozemšťan Em___l je m___lý a má zm___sel pre humor (Lenka S.).
 • V m___nulosti rob___l v m___krobuse pantom___mu (Karolínka).
 • Nie je hm___zožravec, namiesto hm___zu sa ž___ví m___xovan___mi banánmi. (Alžbetka)
 • Niektorí m___mozemšťania sú zlom___seľní a úm___selne rozhadzujú po domoch šm___kľavé m___dlové m___dl___n___ (Jakub).
 • M___mozemšťania idú rýchlo ako nam___dlen___ blesk. (Tomáško)
 • M___mozemšťan Em___l si počas m___sie zm___slel, že za m___nútu vypije m___nerálku. (Adamko)
 • M___mozemšťania majú domác___ch m___láč___kov m___š___. (Alžbetka)
 • M___mozemšťania majú m___l___metrové prst___, ktorými vyberajú m___króby z um___vačk___ riadu. (Adamko)
 • M___mozemšťania majú m___grénu z m___krofónov. (Alžbetka)
 • M___mozemšťan našiel m___lión m___nc___. (Kiko)
 • M___mozemšťan Em___l si um___l ruk___ m___nerálkou. (Simonka K.)
 • Malí m___mozemšťania sa stále hm___ria. (Alžbetka)
 • M___mozemšťania majú m___l___metrové m___haln___ce. (Adam)
 • M___mozemšťan Em___l m___liónkrát prem___šľal nad t___m, ako vyzerajú slovenské m___nce. (Vadim)
 • M___mozemšťan Kam___l m___nule úm___selne zjedol m___dlo (Natálka).
 • M___mozemšťan M___šo si zm___slel, že si dá vitam___n___ do m___xéra. (Paťko)
 • M___mozemšťan Kam___l om___lom zm___zol v m___šacej diere. (Jakub)
 • M___mozemšťan M___lan dal m___š do m___sk___. (Lenka Ď.)
 • M___mozemšťan M___lan videl, ako m___mozemšťan M___ro om___lom zlom___l šm___kľavku. (Veronika)
 • M___mozemšťanka M___ška vym___slela m___krofón. (Vadim)
 • M___mozemšťania niekedy úm___selne prevracajú m___krobusy. (Tomáško)
 • M___mozemšťania nem___lujú m___dlo, lebo je šm___kľavé. (Simonka P.)
 • M___mozemšťan M___chal vym___slel m___dliarensk___ priem___sel. (Jakub)
 • M___mozemšťanka M___lada nevie, čo znamená m___l___meter. (Kiko)
 • M___mozemšťanovi Em___lovi napadla taká m___šlienka, strč___ť si hlavu do kom___na. (Natálka)
 • V m___nulosti neboli m___mozemšťania hm___zožraví, ale jedli m___š___. (Veronika)
 • M___mozemšťan Kam___l zjedol úm___selne m___mozemšťana Em___la. (Sárka)

(Cieľ: Správne uplatňovať pravopis vo vybraných a príbuzných slovách po obojakej spoluhláske m. Rozšíriť si aktívnu slovnú zásobu - tvorivé písanie.)

Pozvánka na besedu (streda, 10.1.2018)

V rámci hodiny slovenského jazyka sme tvorili vlastné pozvánky, pri ktorých sme si zároveň aj vyskúšali prácu s novým programom www.canva.com.

(Cieľ: Vedieť napísať pozvánku obsahujúcu všetky potrebné údaje, vedieť ju vhodne graficky spracovať.) 

Vesmírne pavučinky (štvrtok, 11.1.2018) 

Utkať vesmírnu pavučinku nie je vôbec ľahké. Najmä pre toho, kto si ešte prácu s ihlou a niťou doteraz nevyskúšal. Okrem navliekania nitky do ihly je totiž potrebné zvládnuť aj kvalitný uzlík, ktorý je zárukou toho, že sa nám náš výtvor po čase nevypára. A hoci sme sa pri práci s ihlou aj nejedenkrát popichali, nakoniec sme sa ukázali ako celkom šikovné krajčírky :o).

(Cieľ: Osvojiť si základy ručných prác - práca s ihlou a niťou, skúmanie vlastností priadzí, tvorba prvých jednoduchých stehov).

Interview s kozmonautom (pondelok, 15.1.2018)

Na hodine slovenského jazyka sme sa spoločne zamysleli nad tým, na čo by sme sa sp___tali kap___tána vesmírnej lode:

 • Stretl___ ste nieked___ vesm___rn___ch p___rátov?
 • Nap___šete v budúcnost___ kn___hu o svoj___ch vesm___rn___ch dobrodružstvách?
 • Ste na seba p___šn___?
 • Môžete sa pop___š___ť nejakým prvenstvom?
 • Viete p___lotovať lietadlo?
 • Je vaša vesm___rna loď prep___chová?
 • Dá sa kúp___ť raketa?
 • Sp___te v p___žame?
 • Akú vodu p___jete vo vesm___re?
 • Zobral___ b___ ste nieked___ do vesm___ru aj op___cu?
 • Môžu jesť kozmonaut___ p___škót___?
 • Ovládajú m___mozemšťania pravop___s?

(Cieľ: Precvičovať a upevňovať pravopis vybraných slov po p, vedieť ich používať v komunikácii, rozširovať si aktívnu slovnú zásobu o nové slová.)

Rakety ako vyšité (štvrtok, 25.1.2018)

Po prvých úspešných pokusoch s ihlou a niťou sme sa rozhodli pustiť do niečoho zložitejšieho. Okrem jednoduchých stehov sme si vyskúšali aj prišívanie gombíkov. Hoci išlo o náročnejší výrobok, práca na ňom nám išla pekne od ruky. Kto neverí, nech sa presvedčí:

(Cieľ: Poznať a vedieť pomenovať potreby na šitie. Naučiť sa pravidlá ručného šitia -navliecť niť, urobiť uzlík, správne držať ihlu, sedenie pri šití, dodržanie bezpečnosti pri práci. Poznať základné druhy stehov a ich praktické využitie, prišívanie gombíkov.)

Ako vyzerá mimozemšťan? (utorok, 6.2.2018)

Na hodine slovenského jazyka sme sa učili opisovať rôzne predmety, ktoré nás v triede obklopujú. Začali sme jednoduchými hádankami a prešli až k spoločnému opisu bábky mimozemšťana, ktorú máme v triede. Keďže sme doteraz nič podobné nerobili, pomohli sme si otázkovou osnovou:

 1. Čo je to (má meno)? Je to bábka mimozemšťana, dali sme mu meno Twinny.
 2. Odkiaľ (odkedy) ju máte?  Vyrobila ju naša pani učiteľka cez letné prázdniny, lebo máme projekt o vesmíre. 
 3. Ako vyzerá (veľkosť, materiál, farba)?  Je veľký asi 120 cm a je vyrobený z papiera kašírovaním. Jeho telo je strieborné, má oblečený strieborný overal, čierny rolák a šatku. Uši má ako lieviky a oči má väčšie ako človek, sú na tykadlách. Má šedý opasok a nemá žiadne topánky.
 4. Kde má svoje miesto v triede?  Máme ho pri skrini v kúte triedy na stojane, aby sme si ho nezničili.
 5. Čo je na nej zaujímavé?  Je jedinečná, nedá sa kúpiť, preto nám ju všetci závidia :o). 
 6. Máte nejakú spoločnú príhodu? Použili sme ju na hodine anglického jazyka pri nácviku rozhovorov. Veľmi nás to bavilo.
 7. Nakresli ju, ako vyzerá:

(Cieľ: Opísať základné vlastnosti predmetu, sformulovať jednoduchý text s prvkami opisu.)

Vesmír z kartónu (streda, 7.2.2018)

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá už nepotrebné, nechcené a chceme sa toho zbaviť. Ale to, čo je pre niekoho odpadom, môže byť pre iného cenným materiálom, z ktorého sa dá opätovne vyrobiť  niečo nové a krásne. Napríklad taký vesmír:

(Cieľ: Tvorivé využitie technických materiálov - skúmať odpadový materiál, jednoduchým experimentovaním rozlišovať vlastnosti kartónu, navrhnúť možnosti opätovného využitia. Rozvoj praktických zručností, tvorivosti.)

Nesmírně vesmírný karneval (utorok, 13.2.2018)

Záchrana planéty Zem - tvorba textu (štvrtok, 1.3.2018)

V rámci hodiny slovenského jazyka sme sa pokúsili o transformáciu textu Jána Uličianskeho Kapitán Kukuk. Pôvodná verzia príbehu bola o slávnom objave odvážneho kapitána, ktorý na dlhej plavbe objavil so svojou posádkou Snehuliacke ostrovy a priniesol svojej kráľovnej nezvyčajný dar, o ktorom dovtedy nikto nechyroval - zmrzlinu. V našej verzii sme síce ponechali hlavnú dejovú líniu, ale dej sme situovali do ďalekej budúcnosti. V tomto duchu sme pozmenili aj všetky postavy, ktoré v príbehu vystupovali, rovnako ako aj objavy, o ktoré sa zaslúžili. Pre lepšiu prehľadnosť sme pôvodný text ponechali čiernou farbou a pozmenený text sme vyznačili červenou: Záchrana planéty Zem.

(Cieľ: Vyzdvihnúť význam tvorivého písania, oboznámiť žiakov s technikami podporujúcimi verbálnu tvorivosť a kultivované jazykové vyjadrovanie. Vedieť plánovať, pripraviť a tvorivo riadiť proces písania.) 

Záchrana planéty Zem - rolové čítanie (pondelok, 5.3.2018) 

Po priradení postáv jednotlivým žiakom sme začali s nácvikom rolového čítania. Dôraz sme kládli najmä na splývavú výslovnosť predložiek spolu so slovom, mäkkú výslovnosť, reč postáv, významové členenie textu (prestávky) a intonáciu opytovacích viet...

(Cieľ: Pristupovať k textu s citovým nasadením, emotívne prežívať text,  zaujať k prednesovému textu svoj vlastný postoj. Rozvíjať tvorivosť žiakov v práci s výrazovými prostriedkami, cielene využívať pauzy v kombinácii s ostatnými zložkami prednesu.)

Záchrana planéty Zem - bábkové divadlo (piatok, 9.3.2018)

Vyvrcholením našej práce na texte Záchrana planéty Zem bolo bábkové divadlo, v ktorom sme využili všetky nadobudnuté zručnosti. Po zhotovení bábok a rekvizít spomínajúcich sa v texte, sme pristúpili k nácviku ich "pohybu" po javisku. Nebolo to vôbec jednoduché, nakoľko bábkoherci museli pozorne sledovať nielen samotný dej, ale aj reč jednotlivých postáv. Navyše bolo potrebné zapojiť všetkých 21 žiakov, nakoľko všetci mali snahu čo najaktívnejšie prispieť k finálnej verzii príbehu. A že ich snaha bola korunovaná úspechom, sa môžete presvedčiť v spoločnom videu, ktoré je zároveň aj zavŕšením našej takmer dvojtýždňovej práce.

Spoločné kreslenie mimozemšťana - hangout s českou posádkou (piatok, 25.5.2018)

O tom, že naša spolupráca s českou posádkou je naozaj intenzívna, sa môžete presvedčiť v krátkom zostrihu nášho spoločného spojenia na diaľku:

A takto nás videli a počuli naši kamaráti v Stráži:

Balík od českej posádky (pondelok, 11.6.2018)

Po víkende na nás čakalo v triede prekvapenie v podobe balíka od našich českých kamarátov. S nedočkavosťou sme sa pustili do jeho rozbaľovania. Okrem listu sa z neho vysypalo aj množstvo malých oranžových štvorčekov, ktoré ukrývali pamätné magnetky vyrobené pri príležitosti 100-ho výročia vzniku Prvej republiky (1918 - 2018). Veľkou záhadou bola pre nás doteraz neznáma hra s názvom 1MA6LEE. Až po prečítaní priloženého listu sme zistili, že ide o hracie karty, ktoré rozvíjajú prirodzenú predstavivosť detí. S kartami sa dá hrať  nielen klasické kvarteto či pexeso, ale aj množstvo postrehových spoločenských hier. Najzábavnejšie sú však vraj tvorivé hry ako: Kreatívne domino, Pantomíma, Ukecaná prebíjaná a pod. Zaujímavé je, že táto originálna česká hra nemá vekové omedzenia. Už sa tešíme, kedy sa skončí kolotoč koncoročných písomiek a skúšania, aby sme si mohli vyskúšať všetko, čo táto kreatívna hra ponúka. Ďakujeme veľmi pekne za úžasné darčeky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Balík českej posádke (pondelok, 11.6.2018) 

Aj my sme mali v pláne rozlúčiť sa s našimi českými partnermi prostredníctvom balíka. Jeho obsah nám však trvalo naplniť trošku dlhšie. Prečo? Lebo sme chceli našich kamarátov obdarovať netradičnými "kozmotričkami", ktorých výroba síce nie je zložitá, ale je časovo náročnejšia:

Do balíka sme pribalili aj vlastnoručne vyrobené ihelníčky v tvare ufa s miniatúrnou Slnečnou sústavou zo špendlíkov a list:

Milí naši kamaráti.

Ďakujeme za krásny balíček plný prekvapení. Magnetky sme si spravodlivo rozdelili. Hru, ktorú ste nám poslali síce nepoznáme, ale veľmi radi ju v najbližšom čase vyskúšamePosielame Vám kozmotričká, ktoré sme pre Vás vlastnoručne vyrobili. Vzory na nich pripomínajú planéty a iné vesmírne telesá. Dúfame, že sa Vám budú páčiť. Okrem toho sme Vám do balíka pribalili aj ihelníčky v tvare ufa s mini Slnečnou sústavou zo špendlíkov. Sme smutní, že naša spoločná výprava končí. Už teraz rozmýšľame, aký projekt by sme mohli budúci rok spoločne robiť. Tešíme sa, čo pekné sa nám podarí opäť vymyslieť. Prajeme Vám veselé prázdniny zaliate slnkom, veľa nových zážitkov a kamarátov. V septembri dovidenia.                        

                                                                                                                               Deti a p.uč. z 3.A v Ilave

Balíček dorazil načas a v poriadku. Čo na jeho obsah povedali naši českí kamaráti, si môžete pozrieť na ich webovej stránke.