Naše úspechy

Zber gaštanov

Aj tento školský rok sme sa zapojili do zberu gaštanov, ktoré budú v zimnom období potravou pre lesné zvieratá.  O tom, že nám na nich naozaj záleží, svedčí fakt, že sa nám spoločnými silami podarilo nazbierať až 913 kg. V celkovom vyhodnotení sa naša trieda umiestnila na 2.mieste najmä vďaka Paťkovi Lukáčovi, ktorý sám priniesol 108 kg a v hodnotení jednotlivcov tak získal nádherné 3.miesto. Srdečne blahoželáme.

Šaliansky Maťko - školské kolo

Prednes slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko sa pomaly na našej škole stáva tradíciou. Ani jeden rok neuplynie bez toho, aby sa najšikovnejší recitátori z jednotlivých tried nenaučili ľubovoľnú slovenskú povesť a nevyskúšali si svoje schopnosti pred žiakmi svojej triedy. Tí najšikovnejší potom postúpia do školského kola, v ktorom si zmerajú sily so žiakmi iných tried.

Rozhodnúť o víťazovi triedneho kola však bolo v tomto školskom roku mimoriadne ťažké, lebo výkony jednotlivých súťažiacich boli veľmi vyrovnané. Nielenže precízne ovládali vybraný text, ale aj nádherne narábali s hlasom. Bolo vidieť, že sa k zadanej úlohe postavili zodpovedne a každým dňom zdokonaľovali svoj umelecký prednes. Po náročnom rozhodovaní do školského kola postúpila Alžbetka Horáková, ktorá sa v 1.kategórii umiestnila na nádhernom 1.mieste. Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme a veríme, že rovnako úspešná bude aj v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2018.

Všetkovedko


Na konci novembra sa na našej škole rozpútal veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ani deti z našej triedy nezostali bokom a využili šancu ukázať, čo všetko vedia o svete a popritom sa v hravej a súťaživej atmosfére naučiť niečo nové. 30 % najúspešnejších riešiteľov v každej kategórii získalo diplom s titulom Všetkovedko a krásnu cenu. Z našej triedy sa týmto titulom môžu pochváliť hneď traja žiaci: Karolínka Mešková, Tomáško Varga a Jakubko Janco. A nielen to! Karolínka Mešková zároveň získala aj titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY ako najúspešnejšia súťažiaca na našej škole. Srdečne všetkým trom blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších vedomostných súťažiach. 

Národný certifikát kvality


Projekt Kosmotour Proxima,  ktorý realizujeme v tomto školskom roku, bol ocenený národným certifikátom kvality. Tento certifikát je udeľovaný učiteľom a žiakom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning a je pre nich odmenou a uznaním ich úsilia a vynaloženej práce. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň. 

Zber papiera - jarný


Nevyhnutnou súčasťou jari býva aj jarné upratovanie. Počas neho často natrafíme na staré časopisy, noviny či letáky, ktoré už dávno máme prečítané a v pivniciach nám len zavadzajú. Práve preto organizujeme na našej škole okrem zimného aj jarný zber starého papiera. Tentokrát sa nám však spoločnými silami podarilo nazbierať len 5194 kg papiera, čo je o 2547 kg menej ako v zimnom období. O to viac si ceníme snahu niektorých žiakov, ktorí prispeli k tomu, aby sa pristavený kontajner zaplnil aspoň do polovice. Spomedzi všetkých zberačov boli medzi najusilovnejšími aj žiaci našej triedy:Sárka Štefancová (221 kg) a Jakub Janco (215 kg). V celkovom hodnotení jednotlivcov sa tak umiestnili na krásnom 2. a 3. mieste. Srdečne obom blahoželáme.

Kľúče od kráľovstva Márie Terézie


Minulý rok sme si na celom Slovensku pripomenuli 300 rokov od narodenia panovníčky, ktorá sa nezabudnuteľne zapísala nielen do dejín Bratislavy, ale aj celého Slovenska. Spomienky na Máriu Teréziu a jej vplyv na históriu podnietili Základnú školu Matky Alexie v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom k vyhláseniu súťaže s názvom "Kľúče od kráľovstva Márie Terézie". Spomedzi piatich kolektívnych prác, ktoré sme do tejto súťaže poslali, vybrala hodnotiaca komisia jednu, ktorá ich najviac zaujala svojím prevedením. Jej autormi sú Laura Matejková, Jakub Janco, Michal Januch a Martin Janek. Oceneným tvorcom víťazného diela gratulujeme a prajeme im veľa tvorivých nápadov aj v ďalšom období.

Výtvarná súťaž na tému Školská inklúzia

V rámci týždňov eTwinning sa v októbri konala výtvarná súťaž na tému: "Školská inklúzia - Sme si rovní bez ohľadu na národnosť a farbu pleti..." Jej cieľom bolo prelomenie bariér v najširšom zmysle slova - inklúzia znamená viac rešpektu, vzťahov, nových priateľov a nových informácii vo všetkých oblastiach života. To, že sa nám túto (pre nás ťažkú) tému podarilo naozaj výstižne zobraziť, svedčí najmä to, že víťazná práca Simonky Pilátovej a Adriana Yana obstála v konkurencii 191 výtvarných prác. Srdečne obom víťazom blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov aj do ďalšieho obdobia.

Európsky certifikát kvality


V týchto dňoch získal náš minuloročný projekt Traja pátrači ďalšie ocenenie - Európsky certifikát kvality. Jeho udelenie navrhuje národná podporná služba a pre nás to znamená, že naša práca bola ocenená na najvyššej európskej úrovni, za čo patrí všetkým realizátorom projektu veľké ďakujem.

Zber papiera - zimný


Každoročne sa na našej škole koná zber starého papiera. Cieľom je naučiť žiakov separovať jednotlivé zložky odpadu, a tým aj minimalizovať jeho množstvo. Keďže patríme k tým, ktorým záleží na stave a budúcnosti životného prostredia, nemohli sme sa nezapojiť. Rovnako aktívne však k tejto súťaži pristupovali aj ostatné triedy. Spoločnými silami sa nám tak podarilo nazbierať až 7741 kg papiera! My sme sa v celkovom hodnotení tried umiestnili na krásnom 2.mieste. Rovnako úspešní sme však boli aj vo vyhodnotení jednotlivcov, kde  Sárka Štefancová (285kg) skončila rovnako na druhej priečke. Srdečne blahoželáme k úspechu!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu prebehla aj tento rok v našej triede veľmi zodpovedne. Vybrať spomedzi všetkých súťažiacich dvoch zástupcov, ktorí nás mali úspešne reprezentovať v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, preto nebolo vôbec ľahké. Nakoniec sa však naša voľba ukázala ako veľmi dobrá, pretože obe dievčence sa v 1.kategórii (žiaci 1. - 4. ročníkov) umiestnili na popredných priečkach. Simonka Pilátová získala v prednese poézie 3.miesto a Sárka Štefancová zas vybojovala v prednese prózy nádherné 1.miesto. Prvenstvo v tejto kategórii jej zároveň zabezpečilo aj postup do okresného kola, v ktorom si  zmeria svoje sily so súťažiacimi z iných škôl. Obom dievčatám srdečne blahoželáme!

Európsky rok kultúrneho dedičstva

Rok 2018 bol vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. My sme túto tému spracovali prostredníctvom spoločného reklamného spotu s názvom "Sedem divov nášho regiónu", na ktorom sa podieľali všetci žiaci našej triedy.

Čaro našej prírody


Dňa 25.apríla sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka výtvarnej súťaže Čaro našej prírody. Súťaže sa zúčastnilo celkom 192 škôl. Odborná výtvarná komisia vyberala z 1305 výtvarných prác a ako vždy, mala neľahkú úlohu. V kategórii ZŠ bola spomedzi 421 prác ocenená aj práca žiačky našej triedy, Alžbetky Horákovej. Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov.

Víťazi národnej súťaže

V Národnej súťaži eTwinning 2018 sme opäť zabodovali! Spomedzi 39 prihlásených projektov sme v rámci celého Slovenska získali od poroty najviac bodov, takže sme sa už druhý rok po sebe ocitli na nádhernom 1.mieste. Českí kamaráti už o tom vedia, posielajú nám veľké gratulácie. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tomto projekte a verím, že rovnako úspešní budeme aj naďalej. 

Vybíjaná pre najmladších žiakov


Dňa 16.11. sa v Dubnici nad Váhom konal III.ročník celoštátnej súťaže ZŠ vo vybíjanej pre žiakov 3. a 4.ročníkov. Cieľom tejto súťaže je najmä rozvoj pohybových schopností a súťaživosti, ktorá je v tomto veku prirodzená, zameranie sa na možnosti aktívneho trávenia voľného času, propagácia myšlienky fair play pri športovaní i v samotnom živote. Našu školu v tejto súťaži reprezentovalo zmiešané družstvo chlapcov i dievčat, pod vedením p.uč.Horákovej, ktorého členkou bola i Veronika Baginová. Vďaka rýchlej a dynamickej hre sa im spoločnými silami podarilo vybojovať krásne 2.miesto.  Srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme a veríme, že rovnako úspešní budú aj naďalej.

Šaliansky Maťko - školské kolo

Súťaž v prednese slovenskej povesti "ŠALIANSKY MAŤKO"
prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov základných škôl a podporuje cieľavedomú prácu s nimi. V nemalej miere rozvíja zručnosti žiakov v umeleckom prednese a vytvára tak trvalý
vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti. Okresnej kolo tejto prestížnej recitačnej súťaže sa uskutočnilo 23.1. v Dubnici nad Váhom. V silnej konkurencii žiakov ostatných základných škôl a osemročných gymnázií sa podarilo Alžbetke Horákovej získať nádherné 1. miesto. Keďže Alžbetka patrí k "ostrieľaným recitátorom", bez problémov sa dostala cez všetky úskalia tohto žánru a s prehľadom zvíťazila nad ostatnými žiakmi. Sme na ňu pyšní a budeme jej držať palce aj v krajskom kole, do ktorého postúpila.

Šaliansky Maťko - krajské kolo


V utorok, 27. februára 2018 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo postupovej celoštátnej súťaže v prednese slovenskej povesti s názvom ŠALIANSKY MAŤKO J.C.Hronského. Zabojovať medzi najlepšími z najlepších nie je vôbec ľahké. Do krajského kola totiž postúpia len tí recitátori, ktorí dokážu majstrovsky narábať so slovom, precítiť svoju ukážku a čo najlepšie ju predniesť ostatným. Práve preto sme pyšní na Alžbetku Horákovú, ktorá obstála v tento silnej konkurencii a hoci sa neumiestnila na prvých troch priečkach, podarilo sa jej získať Cenu žiackej poroty. Tešíme sa, že máme medzi dievčatami toľko dobrých recitátorok a zostáva nám len dúfať, že k nim v blízkej dobe pribudne aj nejaký chlapec :o).

Škola eTwinning

Certifikát "Škola eTwinning"  je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning realizovanú na školskej úrovni. Je to uznanie za angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning, s radosťou oznamujeme, že naša škola je medzi 20 slovenskými školami, ktorým sa podarilo získať certifikát Škola eTwinning pre roky 2018-2019. Kompletný zoznam ocenených škôl si môžete pozrieť na stránke etwinningu.

Matematický klokan


Matematická súťaž Klokan vznikla v roku 1991 podľa vzoru podobnej austrálskej súťaže. Vlani sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov súťažiacich z takmer 70 krajín sveta na štyroch kontinentoch. V školskom roku 2017/18 na Slovensku prebehla súťaž už dvadsiatyprvýkrát, pričom zaujímavé súťažné úlohy riešilo až 65 580 žiakov z 1450 základných a stredných škôl. Sme veľmi pyšní na to, že aj naša trieda mala v tejto medzinárodnej súťaži svojich zástupcov. A nie jedného, ale hneď štrnástich! Veľkú pochvalu si zaslúžia najmä tí, ktorí s matematikou "nie sú až takí veľkí kamaráti". Napriek tomu sa však tejto výzvy nezľakli a s odhodlaním sa pustili do odkrývania jej záhad a tajomstiev. Niektorým sa darilo viac, iným o trošku menej. K tým najúspešnejším patrili Tomáško Varga a Sárka Štefancová, ktorým sa podarilo získať titul úspešného riešiteľa. To znamená, že sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR. Spolu s nimi tento titul získali aj Adrian Yan a Jakub Janco, ktorí sa vďaka svojím výborným výsledkom stali zároveň aj školskými šampiónmi. To znamená, že sa v tejto súťaži umiestnili najlepšie z celej školy! Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k ich skvelému výkonu a želáme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.