Slnko

Viete, že:

  • Slnko je naša najbližšia a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe
  • povrchová teplota Slnka je v priemere 6 000 °C 
  • svetlo z neho letí na Zem približne 8 minút a 20 sekúnd  
  • okolo Slnka spolu s ostatnými planétami obieha aj naša Zem
  • vzdialenosť Zeme od Slnka sa mení v rozpätí od 147 097 000 km do 152 099 000 km ň
  • od slnečnej energie nevyhnutne závisia podnebie, počasie, teplota, slnečný príliv a odliv a tiež všetky formy života na Zemi
  • Slnko má približne 109-krát väčší priemer ako Zem a 1 300 000-násobne väčší objem
  • POZOR! Nikdy sa nepozerajte priamo do Slnka okom ani pomocou ďalekohľadu bez špeciálneho filtra. Môžete si trvalo poškodiť zrak alebo spôsobiť úplné oslepnutie! 

A takto Slnko vnímajú  naši žiaci:

Slnko ako vesmírny objekt sa dostalo nielen do encyklopédií, ale aj do mnohých slovenských rozprávok. Stačí si spomenúť len na rozprávky Pavla Dobšinského, ktoré sme spoločne čítali minulý školský rok v rámci projektu Traja pátrači. Slncový kôň či Slncová panička nám naveky budú pripomínať jeho životodarnú silu. A aby tých rozprávok nebolo málo, pridali sme aj my jednu. V rámci hodiny slovenského jazyka sme spoločnými silami vytvorili krátke rozprávanie, v ktorom sme sa zamerali nielen na samotný dej, ale aj na členenie textu na úvod jadro a záver. Radi by sme ho včlenili do série príbehov, ktorú sme nazvali: "Rozprávanie o tom, ako vzniklo..."

SLNKO

"Kde bolo, tam bolo, bolo raz tak, že na svete nebolo Slnko. Všade bola zima a tma. Planéty a všetky vesmírne telesá blúdili poslepiačky v úplnej tme.

Raz sa nechtiac dve planéty zrazili tak silno, až vznikla iskra. Bola teplá a dávala svetlo, ktoré ale rýchlo zhaslo. Planéty sa preto dohodli, že sa budú úmyselne zrážať, aby tých iskier bolo čo najviac. Potom sa všetky iskričky spojili a vytvorili veľkú žeravú guľu. Dohovorili sa, že ju budú volať Slnko. Planéty zistili, že Slnko príjemne hreje a preto sa začali pohybovať v jeho blízkosti. Štyri najzimomravejšie, Merkúr, Venuša, Zem a Mars, sa rozhodli, že budú k nemu čo najbližšie. Zvyšné štyri, ktoré boli otužilejšie, chceli byť od Slnka trochu ďalej, lebo im bolo až veľmi teplo a mali radšej zimu. Boli to Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.

Tento nápad sa im zapáčil natoľko, že tak zostali navždy. A kto má dobrý ďalekohľad, môže si to poľahky kedykoľvek overiť."

Toto tvorivé písanie sa nám zapáčilo natoľko (maľované čítanie, doplňovačka), že sme oslovili našich českých kamarátov, aby nám tento príbeh pomohli ozvučiť. K spolupráci sa pridali aj žiaci 4.A, ktorí náš spoločný výtvor doplnili fotografiami projektov, ktoré tvorili v rámci hodiny prírodovedy.

NASA umiestni vaše meno na palubu 

Niekedy medzi 31. júlom a 19. augustom by mala z Mysu Canaveral odštartovať sonda Parker Solar Probe. Jej úlohou bude blízky prieskum Slnka. Najbližšie sa sonda dostane k Slnku na rekordne krátku vzdialenosť 6 miliónov kilometrov. Do 27. apríla sa môžete na stránkach sondy jednoduchým spôsobom zaregistrovať. NASA potom nahrá vaše meno na palubu sondy (pozri viac - Nechte své jméno ožehnout Sluncem!).