Rozvrh hodín

Vysvetlivky:

1.skupinu tvorí na informatike prvých 15 žiakov 3.A triedy (podľa abecedy od A - M)

2.skupinu tvorí zvyšných 6 žiakov 3.A triedy (podľa abecedy od P - Y) + žiaci 3.B a 3.C triedy