Jupiter

Viete, že: 

 • Jupiter je piatou planétou v poradí od Slnka  
 • je to zároveň najväčšia planéta Slnečnej sústavy

 • bol pomenovaný po vládcovi rímskych bohov

 • na oblohe je pozorovateľný po väčšinu roka ako veľmi nápadný objekt

 • v priemere je štvrtým najjasnejším objektom na oblohe (po Slnku, Mesiaci a Venuši)

 • jeden obeh okolo Slnka trvá Jupiteru takmer 12 rokov 

 • je to najrýchlejšie rotujúca planéta, jednu otočku okolo vlastnej osi vykoná za necelých 10 hodín

 • svojím priemerom 142 984 kilometrov mnohokrát prevyšuje Zem

 • Jupiter obklopuje mohutná atmosféra, ktorá sa skladá prevažne z vodíka (90%) a hélia (10%)

 • Jupiter nemá pevný povrch v tom zmysle ako planéty zemského typu. Vo veľkých hĺbkach, kde je tlak už dostatočne veľký, prechádza prostredie z plynného na kvapalné. V samom strede planéty sa nachádza pravdepodobne len relatívne malé pevné jadro.

 • Jupiter vyžaruje asi dva a pol krát viac energie ako prijíma od Slnka

 • vrchné vrstvy oblakov majú okolo mínus 145 °C, v hlbších vrstvách atmosféry je okolo mínus 110°C

 • povrch Jupitera má charakteristický vzhľad, striedajú sa na ňom svetlejšie a tmavšie pásy. Okrem toho sa tam vyskytuje mnoho oválnych útvarov, z ktorých najznámejšia a najstabilnejšia je Veľká červená škvrna, ktorá sa tam nachádza už určite viac ako 300 rokov. Svojimi rozmermi presahuje Zem.

 • Jupiter má veľmi silné magnetické pole, ktoré svojou intenzitou prevyšuje magnetické polia všetkých ostatných planét Slnečnej sústavy

 • v polárnych oblastiach Jupitera boli pozorované polárne žiare, jav známy aj na Zemi

 • Jupiter obklopuje nevýrazný prstenec z prachu a plynu

 • okolo Jupitera obieha celkovo 16 mesiacov, z ktorých najväčšie a najznámejšie sú Io, Európa, Ganymedes a Kalisto. Objavil ich Galileo Galilei v roku 1610. Ganymedes je najväčším mesiacom v Slnečnej sústave. Svojím priemerom 5 262 kilometrov je väčší ako planéta Merkúr. Na mesiaci Európa sa pod vrchnou vrstvou ľadu pravdepodobne nachádza tekutý oceán vody. Veľmi zaujímavým mesiacom je Io, ktorý prejavuje najväčšiu sopečnú aktivitu zo všetkých známych telies v Slnečnej sústave. 

 • do blízkosti Jupitera sa dostalo zatiaľ 6 kozmických sond: Pioneer 10 a 11, Voyager 1 a 2, Ulysses a sonda Galileo

Na základe informácií, ktoré sme sa o tejto planéte dozvedeli z internetových stránok, sme vypracovali náučnú hru, v ktorej si získané vedomosti môžeme overiť tvorením správnych dvojíc (https://learningapps.org/create?new=71). Stačí presunúť jednu kartičku k druhej, ktorá s ňou významovo súvisí. Ak tvoria obe kartičky správnu dvojicu, po vzájomnom prekrytí sa stratia. Ak nezmiznú, skús šťastie ešte raz :o).