Venuša

Viete, že:

 • je druhou planétou v poradí od Slnka
 • je pomenovaná podľa rímskej bohyne krásy a lásky 
 • po Slnku a Mesiaci je to najjasnejší objekt pozorovateľný na pozemskej oblohe
 • Slnko, Mesiac a Venuša sú jediné tri nebeské telesá, ktorých svetlo vrhá tiene
 • jej dráha je najmenej eliptická zo všetkých planét Slnečnej sústavy, čiže sa najviac približuje ku kružnici
 • je vzdialená od Slnka 108 miliónov kilometrov
 • Venuša je najpomalšie rotujúcou planétou v Slnečnej sústave, jednu otočku vykoná približne raz za 243 dní 
 • otáča sa aj okolo vlastnej osi, a to opačným smerom ako ostatné planéty
 • slnečný deň na tejto planéte trvá okolo 117 dní
 • rozmermi je takmer dvojčaťom Zeme
 • podmienky na povrchu Venuše sú krajne nepriaznivé 
 • teplota na povrchu sa pohybuje v rozmedzí zhruba 440 až 480 °C. Pri takejto teplote by sa nachádzali v tekutom stave napr. cín, olovo či zinok.
 • rozdiely teplôt medzi dennou a nočnou stranou planéty sú minimálne, pravdepodobne nepresahujú 25 stupňov
 • povrch Venuše je neustále zahalený v oblakoch kyseliny sírovej, a preto ho nemožno zmapovať priamym pozorovaním vo viditeľnom svetle. Avšak hustá vrstva oblačnosti je priehľadná pre rádiové vlny a v súčasnosti už máme vďaka dobre vybaveným sondám zmapovaný takmer celý jej povrch s pomerne vysokým rozlíšením.
 • na povrchu Venuše nachádza viac ako 1 000 sopiek alebo sopečných centier väčších ako 20 km
 • Venuša nemá ani mesiace, ani prstence
 • rok na tejto planéte trvá 225 pozemských dní
 • atmosférický tlak na Venuši je 92-krát väčší ako na Zemi. Tlak, ktorý by tam človek pociťoval, sa dá prirovnať k tlaku, ktorý by prežíval hlboko pod morom.
 • prvú misiu na Venušu poslali Rusi. Vesmírna sonda Venera 1 bola vypustená v 1961, ale stratila kontakt so základňou.


Aký povrch asi ukrýva Venuša pod vrstvou mrakov sme sa pokúsili znázorniť prostredníctvom výtvarnej techniky, ktorá sa nazýva frotáž. Jej princíp spočíva v priložení papiera na nerovný povrch nejakého predmetu. Rovnomerným prechádzaním mäkkej ceruzy (uhlíka, voskovky) po celej ploche zakrytého predmetu získame jeho odtlačok.

Na nasledujúcom krúžku sme zo získaných odtlačkov robili koláž prostredníctvom stránky - https://www.pizap.com/.