Bavme deti športom

03.06.2018

Cieľom tohto projektu je priviesť čo najviac detí k pravidelnému pohybu, aby v sebe objavili športového ducha, talent a mohli ho rozvíjať spolu s pohybovými zručnosťami už v ranom detstve, pravidelne a počas celého roka. Atletika je základný šport a úspešné zvládnutie jej základov umožní deťom realizovať sa oveľa ľahšie v akomkoľvek inom športe. Deti si vďaka nej vytvoria vzťah k pohybu a športovanie sa stane súčasťou ich životného štýlu i v budúcnosti.

Aj deti v Ilave mali možnosť spoznať kúzlo detskej atletiky a to nielen v rámci hodín telesnej výchovy, ale aj počas Medzinárodného dňa detí. Od včasného rána súťažili na školskom dvore pod vedením členiek Slovenského atletického zväzu v ôsmich rôznych disciplínach zameraných na beh, skok a hod. Do jednotlivých súťaží sa vrhali s obrovským nasadením bez ohľadu na vysoké teploty, ktoré v tento deň panovali. Nadšenie ich po celý deň neopúšťalo aj vďaka netradičnému náčiniu, na ktorom si otestovali nielen svoju rýchlosť a obratnosť, ale i celkovú koordináciu tela. Je potešiteľné, že na jednotku zvládli aj také disciplíny, o akých doteraz ani len nechyrovali: prekážkovú dráhu "formula", skoky do strán, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, hod detským oštepom do kruhu...

V rámci tohto športového dopoludnia mali deti možnosť vyskúšať si to, čo na bežných hodinách telesnej výchovy sotva zažijú. Ich nadšené pobehovanie medzi stanovišťami a opakované návraty na niektoré z disciplín však svedčia o tom, že športujú radi a pohyb na čerstvom vzduchu je ich srdcu blízky.

Stačí len prísť na to, čo koho baví a vybrať si spomedzi pohybových aktivít tie, ktorým by sme sa radi venovali aj v mimovyučovacom čase. Potom nebudeme vnímať pohyb ako niečo úmorné, ale ako relaxačnú činnosť, počas ktorej si "dobijeme baterky", načerpáme energiu a silu do ďalších aktivít. Preto nemeškajme, zoberme kamarátov, rodičov, súrodencov a ukážme im, že s pravidelným pohybom bude náš život nielen pestrejší, ale najmä zdravší. Športu zdar!