Beseda s kronikárkou

17.11.2017

Znalosť histórie národa je znakom národnej a kultúrnej vyspelosti človeka. Existujú však ľudia, ktorí sa štúdiom minulosti zaoberajú omnoho podrobnejšie ako ostatní. Veľmi pozorne sledujú život okolo seba, zhromažďujú materiály o každej udalosti, triedia ich, chronologicky usporadúvajú a následne dokumentujú. Sú to obecní či mestskí kronikári, ktorí pestrosť života v obci či meste zachytávajú priamo pri prameni, pretože sú jej obyvateľmi a sú s týmto miestom zžití do takej miery, že sa stalo ich srdcovou záležitosťou.

My sme mali tú česť a vo štvrtok, 16.11., sme privítali medzi nami pani Mgr. Magdalénu Kobzovú, ktorá je oficiálnou kronikárkou mesta Ilavy od mája 2017. Je čestnou pokračovateľkou práce svojho manžela, ktorý funkciu ilavského kronikára zastával úctyhodných 16 rokov.  Nakoľko mestská kronika obsahuje údaje nielen o činnosti mestského úradu,  ale aj o športe, kultúre, školstve, zdravotníctve, či výstavbe nových objektov..., práca kronikára si vyžaduje človeka nielen zodpovedného, ale najmä zanieteného. Navyše, každý kronikár musí ovládať i majstrovstvo slova, k čomu mala súčasná kronikárka, ako bývalá učiteľka slovenského jazyka, vždy veľmi blízko. Živým dôkazom toho bola beseda so žiakmi tretích ročníkov, na ktorej dokázala jedným dychom bez prestávky rozprávať o vzniku a premenách Ilavy v priebehu stáročí, o významných osobnostiach, ktorých život bol neodmysliteľne spojený s týmto mestom či podujatiach, ktoré majú v Ilave svoju dlhoročnú tradíciu. Svoje rozprávanie doplnila množstvom obrazového materiálu, vďaka ktorému dokázala udržať pozornosť aj tých najživších žiakov.

Ďakujeme veľmi pekne za príjemne, ale najmä užitočne strávené dopoludnie, po ktorom sa budeme na naše mesto dívať úplne inými očami.