Deň Zeme

23.04.2018

Už niekoľko rokov je 22. apríl významným dňom nielen pre našu planétu, ale aj pre ľudí na nej žijúcich. Práve na Deň Zeme si viac ako po iné dni uvedomujeme našu bytostnú závislosť od jej darov. Akoby sme po zvyšok roka úplne zabudli na to, že tento zázrak zvaný Zem je naším jediným domovom. V nemom úžase obdivujeme jej krásy a cítime potrebu chrániť jej poklady pre budúce generácie.

Aj rozhlasová relácia, ktorú sme si vypočuli na začiatku dňa, bola plná výziev k ochrane a tvorbe životného prostredia. Pripomenuli sme si, ako ľudská ľahostajnosť, chamtivosť či neinformovanosť ničí krehkú krásu Zeme, ako človek svojimi nešetrnými zásahmi trvalo poškodzuje jej prírodné zdroje. I keď nepatríme k tým, ktorí vytvárajú čierne skládky, či znečisťujú vodné zdroje starým motorovým olejom, ostré slová kritiky sa nás dotkli a zasiahli na tom najcitlivejšom mieste.

Posolstvo celej relácie v nás umocnil krátky film, ktorý veľmi názorne ukazoval dôsledky ľudskej hlúposti a pohodlnosti. V priebehu niekoľkých minút sme mali možnosť vidieť, ako sa naša planéta bráni - opakovanými zemetraseniami, záplavami, obrovskými suchami, výbuchmi sopiek, či veternými smršťami. Nehnevajme sa však preto na ňu. Ona za to nemôže. Tieto obrovské výkyvy počasia sú len nevyhnutným dôsledkom nepremyslenej činnosti ľudí.

Aby naša Zem nepripomínala mŕtvu, mesačnú krajinu bez akéhokoľvek života, sľúbili sme si, že pre ňu urobíme všetko, čo bude v našich silách. Na začiatok sme si precvičili správne separovanie jednotlivých zložiek odpadu a vyčistili sme jednu virtuálnu krajinu. S ubúdajúcim odpadom sa do nej postupne vracal život. Hoci išlo len o detskú hru, bolo úžasné sledovať, ako sa k potoku vrátila srnčia zver, na stromy vtáky, na kvety motýle. Možno nás táto hra oslovila tak veľmi preto, lebo vieme, koľko spoločného má so skutočnou realitou. Tam sa však môže stať aj to, že sa do znečistených oblastí nemusí život vrátiť už nikdy. :o(

V ďalšej časti dňa sme si otestovali svoje vedomosti o separácii krátkym kvízom. Tí, ktorí pozorne počúvali rozhlasovú reláciu, dokázali pohotovo určiť, kam patrí ojazdená pneumatika, na čo je vhodný bioodpad, či prečo nosíme použité akumulátory do zberného dvora.

V ďalšej časti dňa sme vytvorili "VEŽU ZDRAVIA". Na jej tvorbu sme potrebovali tégliky z jogurtov. Keďže sme chceli, aby naša veža bola čo najvyššia, začali sme jogurtové tégliky zbierať už sedem dní pred samotným Dňom Zeme. Najskôr sme ich všetky spočítali (287 kusov / v priemere 15,10 ks na žiaka), a potom sme z nich vytvorili vysokánsku vežu, ktorá siahala takmer až po strop. Naše zistenia sme porovnali s ďalšími triedami.

Cieľom tohto nášho výtvoru bolo nielen zvýšiť konzumáciu mliečnych výrobkov, ale najmä spoznávať materiály, z ktorých sú potravinové obaly vyrobené (papier, plasty, sklo, kombinované obaly), aby sme ich dokázali správne separovať.

V závere dňa sme sa spoločne zamysleli nad témami, o ktorých sme sa celý deň rozprávali a svoje myšlienky sme vložili do spoločnej literárnej práce s názvom:

Interview so Zemou

Kto si?

"Som planéta Zem a som treťou planétou Slnečnej sústavy. Volajú ma aj modrá planéta, lebo na mojom povrchu je až 70% vody."

Ako sa cítiš?

"Veľmi zle, lebo ma znečisťujete. Dýcha sa mi ťažko, lebo vypúšťate škodlivé plyny do ovzdušia. Som smutná z toho, čo vidím. Ruší ma hluk strojov a chýba mi štebot vtákov."

Čo si želáš?

"Aby som bola čistá a aby ste sa ku mne správali lepšie. Aby ste nehádzali na zem odpadky a správali sa ku mne slušne! Nechcem, aby vymierali zvieratá, lebo mi je to ľúto."

Čo by si odkázala ľuďom?

"Neznečisťujte moje rieky, potoky a moria! Nevypúšťajte do vzduchu škodlivé plyny! Recyklujte! Nestavajte na miestach lesov továrne a nákupné centrá! Zasaďte veľa stromov a kríkov, aby nám prečistili vzduch!"

Aby sme ukázali, že vieme, ako môžeme aj my prispieť k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, vytvorili sme spoločné leporelo s názvom "Ako šetriť prírodu a jej zdroje". Pri pohľade naň si vždy pripomenieme, ako sa máme či nemáme správať, aby bola naša planéta zachovaná aj pre budúce generácie.

Keďže sme nechceli zostať len pri slovách a sľuboch, cez poslednú vyučovaciu hodinu sme vyrazili do terénu. Naším cieľom bolo vyčistiť od odpadu najbližšie okolie školy. S obrovským nadšením sa nám podarilo vyzbierať do posledného cigaretového nedopalku Jesenského ulicu a cestu pod Laštekmi. Sme zvedaví, ako dlho takéto čistučké vydržia.

Počas celého dnešného dňa sme spomínali v rôznych súvislostiach dve zázračné slová - separovanie a recyklácia. Tí, ktorým sa nezdajú byť zázračné, by si mali uvedomiť, že ak sa zázračne nezmení postoj ľudí k životnému prostrediu, planéta Zem zahynie. Zomrie a spolu s ňou aj tí, ktorí sa o jej zánik zaslúžili. Nenechajme to zájsť takto ďaleko a začnime rozmýšľať a konať zodpovednejšie! Naša planéta si to zaslúži!