Didaktické hry

29.09.2017

Pre každého človeka je dôležité vedieť sa orientovať v prírode, poznať pravidlá poskytnutia prvej pomoci, či poradiť si s riešením mimoriadnych situácií ako sú prírodné katastrofy a živelné pohromy. Práve týmto oblastiam sme sa venovali počas tohtoročných didaktických hier.

Po niekoľkých dňoch strávených v škole nám počasie konečne dovolilo precvičiť si v teréne niektoré základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode. Okrem zdravotnej prípravy sme sa venovali najmä orientácii v okolí našej školy. Počas tohto dňa sa nám totiž naskytla dokonalá príležitosť utvrdiť si získané poznatky z vlastivedy o určovaní svetových strán nielen pomocou kompasu, ale najmä prostredníctvom najrozmanitejších prírodných úkazov. Najväčšiu snahu sme venovali nájdeniu mraveniska, aby sme si pomocou kompasu overili, že jeho severná strana je naozaj strmšia ako južná. Rovnaké nadšenie sme prežívali aj pri hľadaní kmeňov stromov obrastených machom či pri sledovaní hustoty letokruhov a konárov. Rovnako, ako aj po iné roky, sme sa však najviac tešili na vyhlásenie chemického a leteckého poplachu či prenos raneného kamaráta. Hoci sme všetky činnosti vnímali skôr ako hru, v kútiku duše sme vedeli, že ide o vážne veci, ktoré nám v niektorých prípadoch môžu zachrániť nielen zdravie, ale aj život.

Vďaka slnečnému počasiu, ktoré našim aktivitám prialo už od rána, sme si mohli vyskúšať i určovanie svetových strán pomocou ručičkových hodín a poludňajšieho tieňa. Aj keď všetci vedeli, že informácie, ktoré sme získali z učebníc, musia byť pravdivé, bolo zaujímavé sledovať, ako sa každému rozžiarili oči, keď si ich mohol overiť v konkrétnej praktickej činnosti.

Okrem utvrdenia a precvičenia získaných poznatkov bol však dnešný deň zameraný aj na rozvíjanie morálnych vlastností žiakov a formovanie celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. Sme si istí, že v prípade potreby dokážeme všetky tieto skúsenosti správne zúročiť a zachovať sa najlepšie ako budeme vedieť.