Čítame s Osmijankom

10.03.2018

O knihe sa zvykne hovoriť, že dáva ľuďom krídla, no súčasnosť nás presviedča o tom, že lietať už vie len málokto. Práve preto sme sa v októbri prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže zameranej na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl s názvom Čítame s Osmijankom. Jej cieľom je motivovať deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách, ale i v rodinách. Táto súťaž podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania literárneho textu v triednom kolektíve.

Počas súťažného obdobia (október - apríl) organizujú zástupcovia neziskovej organizácie Osmijanko na zapojených školách aj viaceré tvorivé programy. Jedného z nich sme sa zúčastnili aj my. Témou boli štyri ročné obdobia, ich striedanie a význam poriadku a harmónie v prírode pre život. Počas prvej vyučovacej hodiny sme sa v rámci inscenovaného čítania bližšie zoznámili s knihou Jána Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla. Hlavnou postavou bola žaba Futura, ktorá ukradla škriatkom predstavujúcim štyri ročné obdobia zázračnú skrinku. Odvtedy sa počasie začalo meniť podľa nálad žaby Futury a víla Viva mala čo robiť, aby dala všetko do poriadku. Po prečítaní časti príbehu sme sa spoločne zamysleli nad záverom rozprávky. Čo by mohla víla Viva urobiť, aby sa zázračná skrinka ovplyvňujúca ročné obdobia dostala späť do vlastníctva štyroch škriatkov? Porozmýšľali sme aj nad tým, čo by sa stalo, keby sa vinou zlomyseľnej žaby navždy pomiešali ročné obdobia. Keby jeden deň svietilo slnko, v záhradách dozrievala chutná zelenina a šťavnaté ovocie, na druhý deň udrel krutý mráz a padal sneh. Aby k takýmto zmätkom v prírode nedošlo, naučili sme sa spoločný rituál, prostredníctvom ktorého sme sa pokúsili obnoviť poriadok v prírode. Počas Vivaldiho skladby Štyri ročné obdobia sme postupne pripínali na spoločný strom symboly jari, leta, jesene a zimy, ktoré sme vytvorili počas tvorivých dielní. V tej chvíli sa všetko vrátilo do starých koľají a v prírode opäť zavládol poriadok a harmónia.

Sme si istí, že aj vďaka takýmto aktivitám majú naši žiaci bližšie k detským knihám. Nadviažme preto na ne a postarajme sa o to, aby sa vznášali na krídlach fantázie čo najčastejšie.