Medzinárodný deň školských knižníc

23.10.2017

Každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica "Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". Cieľom tejto celoštátnej súťaže je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.

Tradične pripadá toto podujatie na štvrtý októbrový pondelok. My sme sa naň však museli pripraviť o niečo skôr. Našou úlohou bolo na tento deň priniesť ľubovoľnú knihu (encyklopédiu), v ktorej je možné vyhľadať informácie o vesmíre, kozmonautoch, astronómii... Niektorí majú takýchto kníh doma hneď niekoľko, ale boli aj takí, ktorí si museli zájsť do školskej či mestskej knižnice, aby prišli na tento deň pripravení ako sa patrí.

Tohtoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola "Deň Milana Rastislava Štefánika - zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity". Všetky aktivity žiakov spájalo motto: "Spoznávaním života osobnosti hľadáme vlastný cieľ". Nám, ako tretiakom, bolo doteraz meno tohto významného Slováka úplne neznáme. Hoci sme sa s ním nestretli na žiadnej vyučovacej hodine, viaceré deti vedeli, že sú po ňom pomenované námestia, ulice, školy či parky v niektorých väčších mestách. Prečo je tomu tak, však nikto ani len netušil. Práve preto sme sa museli najskôr s jeho životom a prácou dôkladne zoznámiť.

Niekoľko dôležitých vstupných informácií sme získali z rozhlasovej relácie, ktorá zaznela v úvode prvej vyučovacej hodiny. Dozvedeli sme sa, kde sa narodil, študoval a čo všetko vo svojom krátkom, ale plodnom živote stihol zažiť. Oveľa viac nás však zaujal krátky dokumentárny film, ktorý bol venovaný jeho životnej ceste, na ktorej sa prelínali jeho vedecká a vojenská kariéra s cestovateľskými ambíciami a úspechmi na poli diplomacie a politiky. Prekvapilo nás, koľko rôznych profesií sa dokáže snúbiť v jednom jedinom človeku. M.R.Štefánik bol totiž nielen významným vedcom, ale aj generálom francúzskej armády, štátnikom, astronómom, cestovateľom, letcom, fotografom...

Nás však najviac zaujali jeho astronomické pozorovania, ktorým sa venoval najmä v observatóriu na vrchole Mont Blancu. Niekoľko dôležitých detailov z tejto jeho činnosti sme sa dozvedeli po preštudovaní textu, ktorý obsahoval aj viacero časových údajov, ktoré zaznamenávali dôležité medzníky v jeho živote. Aby sme sa v nich lepšie zorientovali, rozhodli sme sa, že ich chronologicky zoradíme do prehľadnej časovej osi. Najskôr sme si všetky dátumy v texte zakrúžkovali a vypísali na samostatné papieriky. Následne sme ich usporiadali od najstaršej udalosti až do tú najnovšiu. Získané údaje sme spracovali v papierovej aj elektronickej podobe.

Pri čítaní textu sme však natrafili aj na množstvo odborných astronomických pojmov, ktorým sme nie celkom rozumeli. Každý z nás si podčiarkol tie, ktorých význam mu bol úplne neznámy. Všetky podčiarknuté slová sme spoločne vypísali na tabuľu a následne vyhľadávali v prinesených encyklopédiách. Každý nájdený pojem sme spracovali na osobitný papier, ktorý sa stal súčasťou malého astronomického slovníka. Po naskenovaní všetkých výstupov sa naším spoločným dielom stala elektronická podoba tohto slovníka.

Po dôkladnom oboznámení sa s astronomickými úspechmi M.R.Štefánika sme sa na záver dňa v krátkej ankete zamysleli nad tým, kto z nás by sa chcel stať astronómom a prečo. 

Vytvořeno pomocí služby Padlet

A ako sa nám priebeh celého dňa páčil?

"Najviac ma bavilo vyhľadávanie informácií v encyklopédii, lebo rada čítam o vesmíre." (Veronika, Simonka P., Laura, Simonka K.)

"Páčila sa mi práca v skupinách, keď sme robili časovú os." (Tomáš, Kristián, Adam)

"Najzaujímavejšie bolo vytváranie astronomického slovníka, lebo rád kreslím." (Timo, Adrian, Karolínka)

"Dnes sme robili samé zaujímavé veci. Úplne všetky sa mi páčili." (Sárka)

"Páčilo sa mi, že sme sa učili o Štefánikovi. Bolo to veľmi zaujímavé." (Jakub, Paťko)

"Dnešný deň sa mi páčil, lebo mám rád, keď sa učíme o vesmíre." (Vadim)

"Najzaujímavejší bol film o M.R.Štefánikovi, lebo som doteraz o ňom nič nevedela." (Lenka S.)

"Mne sa páčilo, že som zase spoznala niekoho slávneho. Teraz už budem vedieť, kto to bol Štefánik." (Lenka Ď.)

"Dnes sme sa naučili veľa nového. Najlepšie bolo hľadanie slov v knihách." (Martin)